#423. YOGA CÙNG BẠN – GIẢM ĐAU VAI CỔ

#mitatran ==== — TUYÊN BỐ TRÁCH NHIỆM: Video này chỉ dành cho mục đích thông tin chung cho tất cả mọi người, nó không nên được sử…

Read more

#421. YOGA CÙNG BẠN – MỞ KHỚP HÁNG

#mitatran Yoga để cân bằng! Bài tập mở khớp háng, săn chắc mông, đùi. ==== — TUYÊN BỐ TRÁCH NHIỆM: Video này chỉ dành cho mục đích…

Read more

#400. Tập 8 – YOGA CÙNG BẠN

#mitatran Tập yoga để cân bằng! ==== — TUYÊN BỐ TRÁCH NHIỆM: Video này chỉ dành cho mục đích thông tin chung cho tất cả mọi người,…

Read more

#393 – Tập 3 – YOGA CÙNG BẠN – Mông, đùi và chân khoẻ

#mitatran ==== — TUYÊN BỐ TRÁCH NHIỆM: Video này chỉ dành cho mục đích thông tin chung cho tất cả mọi người, nó không nên được sử…

Read more