Công Giáp | Hướng Dẫn Người Dân Bản Anh Domingo Dọn Dẹp Vệ Sinh Xung Quanh Nơi ở – Nâng Cao Sức Khoẻ

► Zalo Angola : ++244 927888345 ( Công Giáp ) ► Zalo Việt Nam : +84 986881994 ( Trần Chí Tâm ) ► Mail: pqlmmo@gmail.com ► FaceBook…

Read more

Thăm Lại Nông Nghiệp Của Đội Kĩ Sư Đầu Tiên Được Hỗ Trợ – Đời Sổng Cải Thiện Rõ Rệt

Liên Hệ tài trợ/ Quảng cáo ► Zalo Angola : +244 949028888 ( Phạm Quang Linh ) ► Zalo Việt Nam : +84 986881994 ( Trần Chí…

Read more

(Tập 200) Nông Nghiệp VIỆT NAM ở Châu Phi || Hướng Dẫn Người Dân Chăm Sóc Ngô Để Đạt Năng Suất Cao

💸 Donate : 0866981522 MOMO ( PHẠM QUANG VINH ) 💸 Donate : 0860149999999 MB Bank ( PHẠM QUANG LINH ) Liên Hệ tài trợ/ Quảng cáo…

Read more

Người Dân Hào Hứng Khi Thấy Nước Được Dẫn Về Ao – Chuẩn Bị Cho Kế Hoạch Thả Cá

💸 Donate : 0866981522 MOMO ( PHẠM QUANG VINH ) 💸 Donate : 0860149999999 MB Bank ( PHẠM QUANG LINH ) Liên Hệ tài trợ/ Quảng cáo…

Read more