Giọng Ca Da Diết PHI NHUNG Ai Nghe Cũng Khóc – Vĩnh Biệt Ca Sĩ Phi Nhung

❤ Giọng Ca Da Diết PHI NHUNG Ai Nghe Cũng Khóc – Vĩnh Biệt Ca Sĩ Phi Nhung Danh sách bài hát: 1. Những đồi hoa sim…

Read more

Lễ tưởng niệm, cầu siêu ca sĩ Phi Nhung tại Chùa Giác Ngộ ngày 28-09-2021

VĨNH BIỆT CA SĨ PHI NHUNG -Thế danh LÊ THỊ TUYẾT LAN -Pháp danh TỊNH BÌNH -Sinh ngày 10/4/1969 -Từ trần lúc 11h57 ngày 28/9/2021 (nhằm 22/8…

Read more