Related Posts

This Post Has 35 Comments

  1. Rặng mà cứ rên như thế thì bé khó ra lắm phải kềm mà rặng im thin thít k cho ra tiếng động mới dồn hơi dk 😥😥

  2. মায়েদের বাচচাহওয়া খুবই কষট,মায়ের ঋন,গায়ের চামড়া দিয়া জুতা বানাইয়া দিলেও জবেনা,

  3. 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭người mẹ can đảm thật đáng thương

  4. Vào đây sinh bác sĩ nói gì cũng phải nghe hết. Đau mấy cũng ráng chịu đựng miễn là sao con nó ra an toàn là vui mừng lắm. Nhìn thấy sinh con mới biết thương phụ nữ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *