Hướng dẫn tự Massage, bấm huyệt nâng cao sức khỏe (P3) ┃ Lương y Ngô Đức Vượng



Những điều tôi chia sẻ đều xuất phát trên cơ sở sự HIỂU BIẾT, TÌNH THƯƠNG và TRÁCH NHIỆM đối với cộng đồng. Ai có thể tiếp cận được và áp dụng thành công thì đó chính là trí tuệ và nghị lực của họ.
—————————————-
Liên hệ:
1. Điện thoại:
– Hotline tư vấn khám chữa bệnh: 094 875 4040
– Hotline tư vấn khóa học: 039 674 8848
– Trợ lý chuyên môn: 096 248 2468
2. Facebook:
– Lương y Ngô Đức Vượng:
– Dưỡng sinh Tuệ Minh Khoa:
– Thực quán Tuệ Minh Khoa:
3. Trang web:
– Dưỡng Sinh Tuệ Minh Khoa:
– Thực Quán Tuệ Minh Khoa:

https://ndclnh.com/

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *