Trộn 2 thứ này lại với nhau rồi thoa lên mặt, nám tàn nhang chi chít trên mặt cũng hết sạch, Làm đẹp

Trộn 2 thứ này lại với nhau rồi thoa lên mặt, nám tàn nhang chi chít trên mặt cũng hết sạch, Làm đẹp. Công thức trị nám…

Read more